Новые фото наших победителей!

Hot Honey FarEast Gold Galeksy — 1-е место в классе «Беби» и BEST OF BEST Беби-Салона!!!

Hot Honey FarEast Gold Galeksy

Imperiya FarEast Gold Galeksy — 3-е место в классе «Беби»!

Империя свободна для продажи!

Imperiya FarEast Gold Galeksy